Detta är vår tro

.......................................................................................................................................

Cafékyrkan Hörnstenen är en kristen församling med mål att sprida

kunskapen om Jesus Kristus och göra de gärningar som han gjorde.

·         att Bibeln är Guds Ord och ett rättesnöre för de som vill tro och lära känna honom.

·         att det finns en Gud.

·         att enda vägen till Gud är genom Jesus.

Vi tror...

Jesus säger i Johannes 14:6

” Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig”

·         att pånyttfödelsen genom Den Helige Ande är nödvändig för att upprätta relationer

med Gud och att detta möjliggjordes då Jesus dog i vårt ställe.

·         att frälsningen i Jesus Kristus är en gåva som man fårta emot av nåd.

Vi praktiserar vuxendop enligt Kolosserbrevet 2:12

Givetvis finns det mer som är viktigt för oss och skulle du vilja ställa frågor så kan du skicka

oss ett e-mail så att vi kan ge dig ett svar connyt@hotmail.com

.........................................................................................................................................

Cafékyrkan © 2012 • Rättvik